De Drie Grote Lichten te Bilthoven


 • Logenummer: 294
 • Vereniging telefoonnummer: (Niet bekend)
 • Kamer van Koophandel: 30193126, te Utrecht, vastgelegd op 12-1-2004.
 • RSIN Registratie: 813189111.

 • Comparities en rituele bijeenkomsten vinden plaats in het logegebouw:
  Rubenslaan 1
  3723 BM Bilthoven

 • Loge De Drie Grote Lichten is opgericht in 2003 en komt bijeen op 1e en 3e dinsdag.

Functie Naam Telefoon Email
Voorzitter P.S. Mosmans voorzitter.loge294@vrjimetselarij.nl
Secretaris A.W. Brummel secretaris.loge294@vrjimetselarij.nl
Thesaurier O. Lamme
Voorlichter
Webmaster

 • Klik hier voor de website van de loge.
 • Het doel van de vereniging kunt u vinden op onze Orde website.
 • Het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde website.
 • De actuele baten en lasten van de loge kunt u hier vinden.


Links naar Orde Portalen