Het Vrij Geweeten te Breda


 • Logenummer: 25
 • Vereniging telefoonnummer: 076-8875180
 • Kamer van Koophandel: 40280704, te Breda, vastgelegd op (Niet bekend).
 • RSIN Registratie: (Niet bekend).

 • Comparities en rituele bijeenkomsten vinden plaats in het logegebouw:
  Ginnekenweg 141
  4818 JD Breda

 • Loge Het Vrij Geweeten is opgericht in 1791 en komt bijeen op donderdag.

Functie Naam Telefoon Email
Voorzitter B.H.M Slee voorzitter.loge025@vrijmetselarij.nl
Secretaris O.N. Visser 076-8875180 secretaris.loge025@vrijmetselarij.nl
Thesaurier A.M. van Lieshoud
Voorlichter
Webmaster

 • Klik hier voor de website van de loge.
 • Het doel van de vereniging kunt u vinden op onze Orde website.
 • Het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde website.
 • De actuele baten en lasten van de loge kunt u hier vinden.


Links naar Orde Portalen