• Loge zoeker

De Loge

De loge: een vereniging van ‘spirituele bouwvakkers’.
Wie vrijmetselaar wil worden, meldt zich aan bij een loge. 

De Nederlandse vrijmetselarij telt circa 5500 leden, verenigd in 150-tal loges; gemiddeld heeft een loge dus ruim veertig leden.

Het doel, de organisatievorm en de symbolische werkwijze van de vrijmetselarij zijn ooit afgeleid van het middeleeuwse bouwvak. Naar het voorbeeld van de vroegere kathedralenbouwers beoefenen vrijmetselaars nu het bouwvak in geestelijke zin. Met hun gelijkgerichte idealen voelen vrijmetselaars zich verenigd in een orde van ‘spirituele bouwvakkers’.

De loges zijn autonome verenigingen in de zin der wet, met notarieel vastgelegde statuten en reglementen. Zij komen in het algemeen wekelijks of tweewekelijks bijeen. Onder ‘loge’ wordt ook de fysieke ruimte verstaan waarin vrijmetselaren bijeenkomen.

Wie lid wordt van een loge, wordt gelijktijdig lid van de Orde van Vrijmetselaren. Dat begrip ‘orde’ is hier vergelijkbaar met ‘Orde van medisch specialisten’ of ‘Orde van advocaten’: een groepering van mensen met eenzelfde beroep.

Stichtingen en organisaties binnen en rond de vrijmetselarij

Maçonniek Studiefonds

Maçonniek Studiefonds

Het Maçonniek Studiefonds verleent steun aan kinderen van vrijmetselaren die door gebrek aan middelen niet in staat zouden zijn die opleiding te volgen welke met hun mogelijkheden overeen komt.

Stichting Welzijnszorg Van Maren Fonds

Stichting Welzijnszorg Van Maren Fonds

De Stichting Welzijnszorg Van Maren Fonds (VMF) richt zich op materiële en immateriële steunverlening aan vrijmetselaren, hun partners en hun nagelaten betrekkingen in de eerste graad.

 Stichting Ritus en Tempelbouw

Stichting Ritus en Tempelbouw

De stichting richt zich op de bestudering van de vrijmetselarij, haar geschiedenis en haar methode in de meest brede zin. Zij richt zich in het bijzonder op de Orde van vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Stichting Maçonniek Bouwfonds

Stichting Maçonniek Bouwfonds

Het doel van de Stichting Maçonniek Bouwfonds – opgericht in 1966 – is het verstrekken van leningen aan Loges en Stichtingen ten behoeve van het aankopen, verbouwen, renoveren en het uitvoeren van achterstallig onderhoud van logegebouwen.

Louisa Stichting

Louisa Stichting

De Louisa Stichting ondersteunt initiatieven die kinderen in kommervolle omstandigheden helpen zich te ontplooien tot volwassenen die in hun eigen bestaan kunnen voorzien en daardoor een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Johanna Heilina Stichting

Johanna Heilina Stichting

De Johanna Heilina Stichting verleent financiële hulp aan weduwen en dochters van overleden vrijmetselaren.

Stichting Vrienden van Verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren

Stichting Vrienden van Verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren

De Stichting Vrienden van Verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren (VVO) heeft als doelstelling de bevordering van de instandhouding en uitbreiding van de maçonnieke verzamelingen ondergebracht in het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’.

Stichting FAMA Fraternitatis

Stichting FAMA Fraternitatis

De Stichting FAMA Fraternitatis verzorgt uitgaven over actuele onderwerpen betreffende de vrijmetselarij en is bestemd voor vrijmetselaren en belangstellende buitenstaanders.

Stichting Huize Het Oosten

Stichting Huize Het Oosten

De Stichting Huize Het Oosten is een centrum voor intra- en extra-murale zorg voor vrijmetselaren, weduwen van vrijmetselaren, leden van de Orde van Weefsters en de Orde Le Droit Humain.

Stichting Maçonnieke Familie Kampen

Stichting Maçonnieke Familie Kampen

De Stichting Maçonnieke Familie Kampen is verantwoordelijk voor de organisatie van een jaarlijks kampeerweekend van vrijmetselaren, hun partners en kinderen.

MMC Groot Licht!!!

MMC Groot Licht!!!

GrootLicht!!! is een informele groep vrijmetselaars met plezier in motorrijden, samen met mede-vrijmetselaars uit velerlei loges, grootmachten en nationaliteiten en met mannen en vrouwen, niet-vrijmetselaars, als meerijdende introducés.

Orde van Weefsters

Orde van Weefsters

Vita Feminea Textura Website : www.ordevanweefsters.nl