Nieuws

Actie voor Oekraïne, tussenstand en coördinatie

Den Haag, 15 maart 2022 P⸫S⸫

Waarde Broeders,

Naar aanleiding van de situatie in de Oekraïne zijn er vele initiatieven opgestart en zijn er vele donaties ontvangen.

Een tussenstand:

Donaties door Broeders en Loges : € 50.000

Donatie van de Louisa Stichting : € 25.000

Donatie van het Van maren Fonds : € 25.000

Donatie van de Orde van Hoge Graden : € 5.000

Totaal : € 105.000

Verschillende Broeders uit de Oekraïne hebben met hun gezin onderdak gevonden o.a. bij Broeders in Drenthe, Den Haag en Amsterdam. Daarnaast zijn er vluchtelingen door Broeders opgevangen via de reguliere opvangkanalen. Naast onderdak zijn er vele acties in het land om de getroffenen te helpen. Om de initiatieven binnen onze Orde te coördineren is er een coördinatiegroep geformeerd. Zij zorgen dat vraag en aanbod worden gekoppeld. Initiatieven om Broeders aan de grens bij de Oekraïne op te halen kunt u aanmelden bij de coördinatiegroep. Ook op Europees niveau worden de acties vanuit de Grootloges onderling afgestemd.

De Grootloges van Polen, Hongarije en Roemenië verrichten veel werk. Broeders en hun gezinnen worden bij de grenzen extra ondersteund. Door het verhoogde risico voor het gebruik van de bancaire systemen in de Oekraïne hebben voornoemde Grootloges separate bankrekeningen ter beschikking gesteld om giften veilig ter plaatse te krijgen. De ingezamelde gelden worden besteed aan het bieden van noodhulp aan de gezinnen van Oekraïense Broeders. Inmiddels is er tussen de groep van Europese Grootloges coördinerend overleg om eventueel overblijvende gelden op de bestemde plaats te krijgen als algemene hulp aan de Oekraïense bevolking.  

De situatie rondom de Grootloge van Oekraïne is meer dan zorgelijk. De Grootmeester, Anatoliy Dymchuk, is inmiddels ondergedoken omdat hij op de Russische zwarte lijst staat. De Grootsecretaris van de Grootloge van Oekraïne heeft vanuit het buitenland een coördinerende rol. Om als Grootloge erkend te worden/blijven, moet er sprake zijn van Soevereiniteit en een eigen jurisdictie. Door de huidige situatie bestaat de kans dat de Grootloge haar jurisdictie verliest.

De Reguliere Grootloge van België heeft in haar zitting van 5 maart 2022 voor de Grootloge van Oekraïne een ‘shared territory agreement’ voor haar jurisdictie vastgesteld zodat deze kan blijven bestaan.

De coördinatiegroep is te bereiken via oekraine@vrijmetselarij.nl of de Broeders:

Arnaud van der Pol 0620604008

Frans Hiel 0646566111

Roeland Nollen 0613499878

Zij hebben de contacten en kennen de weg.

Het is hartverwarmend hoe invulling wordt gegeven aan de ’ganse wereld omspannende broederketen’.

Heel veel dank daarvoor.

Mede namens het Hoofdbestuur, 

Gerrit van Eijk, Grootmeester.

Print

Theme picker

Brochure over vrijmetselarij

Brochure over vrijmetselarij

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2019

Tijdschrift Augustus 2019

Speciale uitgave

Speciale uitgave

300 jaar Vrijmetselarij

300 jaar Vrijmetselarij