Nieuws

‘Actieve tolerantie. Hoe doe je dat?’ Symposium 24 november

‘Actieve tolerantie. Hoe doe je dat?’ Symposium 24 november

Actieve Tolerantie: Hoe doe je dat?

Nederland is in de loop der tijd uitgegroeid tot een multiculturele samenleving waarin iedereen het recht heeft om zijn levensbeschouwelijke overtuiging te beleven en uit te dragen. Tenminste, zolang we niet discrimineren “wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.” Zo is het in onze grondwet verwoord.

Hoe gaan we om met die vrijheid om de eigen levensbeschouwelijke overtuiging uit te dragen? Vrijheid van meningsuiting is in onze samenleving uitgegroeid tot een onvervreemdbaar grondrecht met een bijna heilige status.  Zolang het geen inbreuk maakt op de grondrechten van anderen mag je alles zeggen en schrijven.  Maar dat grondrecht lijkt een keerzijde te hebben. In het algemeen slagen wij er vooral goed in om dat recht op vrije meningsuiting voor de eigen overtuiging op te eisen en kwetsen we onbedoeld en soms bedoeld de andersdenkenden.

Wat zou er gebeuren als we in onze samenleving een nieuwe weg weten te vinden voor de omgang met die veelheid aan levensbeschouwelijke en politieke overtuigingen? Wat levert het op als je je eigen overtuigingen toetst, versterkt of bijstelt door een open gesprek aan te gaan met mensen die anders denken dan jij? Zou dat niet meer leiden tot echt samenleven in plaats van naast of tegen elkaar in te leven?

Maar hoe doe je dat dan? Hoe beoefen je actieve tolerantie? Wat moeten we anders doen? Welke nieuwe sociale vaardigheden hebben we nodig? En wat verstaan we onder een “open dialoog” over onze fundamentele overtuigingen?

Op 24 november laten we mensen aan het woord, die niet alleen over voorwaarden en aanpak van een open dialoog hebben nagedacht, maar die het ook in de publieke ruimte, in hun werk of vereniging in de praktijk brengen.

  • De cabaretier Howard Komproe , die onze witte samenleving een ongemakkelijke spiegel voorhoudt.
  • De theatermaker Denise Schreuder die samen met betrokkenen uit relevante groeperingen en afkomst voorstellingen maakt waarin verschillen in opvattingen en cultuur aan de orde komen.
  • En Vrijmetselaren die vertellen over hun ervaringen in de omgang met levensbeschouwelijke en culturele verschillen in onderwijs, bij de recherche en in het gevangeniswezen.

Na het luisteren naar deze verhalen kan het publiek in gesprek gaan met de sprekers. Om rode lijnen te ontdekken in succesvolle omgang met verschillen. Om eigen verhalen in te brengen ter verrijking van de gedachtenwisseling. Als vrijmetselaren noemen we dat compareren.

Met dit symposium proberen wij als Vrijmetselaren binnen de regio Groot Amsterdam een houding van actieve tolerantie in onze samenleving te bevorderen. We hopen dat u ook van de partij bent.

Entree €5 (inclusief 1 consumptie)

Aanmelden kan bij de secretaris van de Regio op onderstaand email adres:
philip.lemmens@live.nl

Print

Theme picker

Brochure over vrijmetselarij

Brochure over vrijmetselarij

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2019

Tijdschrift Augustus 2019

Speciale uitgave

Speciale uitgave

300 jaar Vrijmetselarij

300 jaar Vrijmetselarij