Nieuws

Ambassade van de Vrije Geest en vrijmetselaren gaan samenwerken

Ambassade van de Vrije Geest en vrijmetselaren gaan samenwerken

Esther Ritman, voorzitter van de Stichting het Wereldhart, en Gerrit van Eijk, Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, hebben op 21 oktober 2017 een convenant ondertekend om te gaan samenwerken bij het beheer en de ontsluiting van hun unieke bibliotheken en collecties, die behoren tot het erfgoed van de Westerse beschaving.

De ondertekening vond plaats op de Ambassade van de Vrije Geest, gehuisvest in het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht 123 in Amsterdam.

De Stichting het Wereldhart heeft de Ambassade van de Vrije Geest opgericht, geïnspireerd door de wetenschappelijke onderzoeksbibliotheek ‘Bibliotheca Philosophica Hermetica’, die bestaat uit een collectie van ca. 25.000 handschriften en gedrukte boeken op het gebied van de christelijk-hermetische gnosis.

De Orde van Vrijmetselaren is een eeuwenoude broederschap met een sterk levensbeschouwelijke en ethische grondslag. In het Ordegebouw aan de Javastraat 2B in Den Haag is het Cultureel Maçonniek Centrum (CMC) gevestigd. Dit omvat de archieven, de bibliotheek, het Vrijmetselarij Museum en een studiecentrum. De bibliotheek omvat ruim 50.000 boeken en manuscripten. De kern wordt gevormd door de vermaarde Bibliotheca Klossiana, van de Duitse vrijmetselaar en bibliograaf Georg Kloss, die in 1854 door grootmeester prins Frederik werd aangekocht.

Beide partijen spelen een voorname rol in het bewaren en verspreiden van het erfgoed van respectievelijk de christelijk-hermetische gnosis en de vrijmetselarij op nationale en internationale schaal. De samenwerking laat onverlet dat beide partijen hechten aan het handhaven van het eigen profiel en de identiteit. De ondertekenaars willen de samenwerking bevorderen op het gebied van de fysieke en digitale collecties en het opzetten van gezamenlijke digitale diensten en menen dat gezamenlijke activiteiten tot wederzijds voordeel zullen dienen in wetenschappelijk, technologisch, cultureel en educatief opzicht. Beide partijen hechten belang aan samenwerking op wetenschappelijk terrein. Zij zullen zich inspannen om te komen tot een uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van bibliotheek- en museumactiviteiten en de organisatie van congressen en tentoonstellingen.

Print

Theme picker

Brochure over vrijmetselarij

Brochure over vrijmetselarij

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2019

Tijdschrift Augustus 2019

Speciale uitgave

Speciale uitgave

300 jaar Vrijmetselarij

300 jaar Vrijmetselarij