Nieuws

‘Nashville-verklaring is niet broederlijk’

‘Nashville-verklaring is niet broederlijk’

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden betreurt het ondertekenen van de Nashville-verklaring door prominente Nederlanders, omdat dat niet bijdraagt aan de ‘geest van broederschap’, waartoe de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens oproept. In de verklaring van Nashville – de hoofdstad van de Amerikaanse staat Tennessee – stellen orthodoxe protestanten dat homoseksualiteit in strijd is met Bijbelse waarden zoals zij die zien. “Twee jaar geleden zagen wij ons genoodzaakt om de broederlijke banden met de Grootloge van Tennessee op te schorten, omdat deze het lidmaatschap schorste van twee openlijk homoseksuele broeders. In de Verenigde Staten wordt de Grootloge van Tennessee alleen gesteund door die van Georgia. Alle andere Amerikaanse staten en de Europese Grootloges keuren de weigering van homo’s af. Net als de Nederlandse Orde hebben bijvoorbeeld ook de Grootloges van Californië en New York de betrekkingen met Tennessee opgeschort”, aldus Grootmeester Gerrit van Eijk. “De uitsluiting van homo’s is in strijd met de kernwaarden van de vrijmetselarij, die vooropstellen dat ieder mens het recht heeft om zelfstandig te zoeken naar waarheid en zijn levensovertuiging te volgen. De Nashville-verklaring voegt niets toe, zoekt niet op wat mensen verbindt en heeft daardoor een averechts effect. Het mag duidelijk zijn dat homoseksuele vrijmetselaren een veilig thuis hebben in onze Orde.”

Print

Theme picker

Brochure over vrijmetselarij

Brochure over vrijmetselarij

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2019

Tijdschrift Augustus 2019

Speciale uitgave

Speciale uitgave

300 jaar Vrijmetselarij

300 jaar Vrijmetselarij