Nieuws

Oekraïne

De Orde van Vrijmetselaren en haar leden hebben net als velen wereldwijd met verbijstering kennisgenomen van de gebeurtenissen in Oekraïne.

De brute inval van Rusland in het Slavisch broederland Oekraïne en het dreigen met de inzet van nucleaire wapens zet de wereldorde onder druk. Voor ernstige gevolgen voor de wereldvrede over langere tijd moet worden gevreesd.

De Vrijmetselarij heeft als haar kenmerk te zoeken naar wat mensen verbindt en trachten weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een alles verbindende broederschap der mensen gestalte kan krijgen.

De Orde heeft haar steun betuigd aan de Grootloge van Oekraïne.

Om die steun te verstoffelijken houdt de Orde een inzameling onder haar leden.

Het ingezamelde bedrag zal uit het noodfonds van de Grootmeester worden verdubbeld.

Daarnaast wordt opvang geboden aan gezinnen van in Oekraïne achterbleven broeders.

Tevens heeft de Grootmeester, die door de Grootloge van Rusland is gedecoreerd met de weinig uitgereikte hoogste onderscheiding, zijn zorgen over de ontwikkelingen kenbaar gemaakt aan zijn collega  Grootmeester van de Grootloge van Rusland en hem opgeroepen ook zijn broeders in Oekraïne te steunen.

 

Print

Theme picker

Brochure over vrijmetselarij

Brochure over vrijmetselarij

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2019

Tijdschrift Augustus 2019

Speciale uitgave

Speciale uitgave

300 jaar Vrijmetselarij

300 jaar Vrijmetselarij