Nieuws

Persbericht Italiaanse regering

Persbericht Italiaanse regering

Tijdens de jaarvergadering van de Orde van Vrijmetselaren heeft Grootmeester Gerrit van Eijk kritisch stelling genomen tegen het voornemen van de nieuwe Italiaanse regering om vrijmetselaren uit te sluiten van publieke functies. “Dat autoritaire regimes niet houden van vrijdenkers is bekend, maar dat in een democratisch Europees land een beroepsverbod voor vrijmetselaren wordt voorbereid, komt als een schok.”

In een brief aan de Italiaanse ambassadeur heeft hij zijn zorgen uitgesproken en hulp aangeboden bij het ontmaskeren van neploges, die de vrijmetselarij misbruiken als dekmantel voor illegale activiteiten. 

“Vrijmetselarij is geen gedeponeerd handelsmerk. Iedereen kan zich vrijmetselaar noemen, of christen of moslim. De vrijmetselarij is altijd alert op groepen die de goede naam van de vrijmetselarij misbruiken voor eigen doeleinden, omdat de internationaal erkende vrijmetselarij geen politieke doelen nastreeft. Het is het onvervreemdbare recht van iedere burger zelf zijn politieke of religieuze levensovertuiging te kiezen”, aldus grootmeester Van Eijk. “De grondvesters van het moderne Italië waren vrijmetselaren. In iedere gemeente is er wel een plein of een straat vernoemd naar Garibaldi, Mazzini of Cavour. En onze broeders Paganini en Puccini schreven de mooiste muziek. Het is eigenlijk ondenkbaar dat Italianen dit vergeten en zich dreigen te scharen in het rijtje landen waar vrijmetselarij is verboden, zoals Iran en Noord-Korea. Italië geeft op het gebied van de mensenrechten een slecht voorbeeld en wordt voorbij gestreefd door landen als Cuba en Turkije, waar de vrijmetselarij openlijk kan worden beleefd.” “Vrijmetselarij is een levenshouding voor vrije burgers. Vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap zijn drie kenmerken. Ons ideaal van broederschap is in deze verdeelde wereld actueler dan ooit. De waardigheid van de mens staat centraal, ongeacht ras, geloof, geaardheid of politieke overtuiging.”

Gerrit van Eijk: “Overal in Europa wordt een nieuwe privacy-wetgeving ingevoerd, maar de Italiaanse regering wil juist openbaarmaking van ledenlijsten, terwijl het Europese Hof dit al in 2009 heeft afgewezen. De schroom van Italiaanse broeders om zich bekend te maken heeft natuurlijk alles te maken met de vervolging van de vrijmetselarij in de Tweede Wereldoorlog.”

De brief aan de Italiaanse ambassadeur  leest u op onder de knop

Foto:

Tijdens de jaarvergadering in Bussum sprak Grootmeester Gerrit van Eijk (midden) met zijn Provinciale Grootmeesters, die hem vertegenwoordigen in  Suriname en het Caribisch gebied, Robert Buth en Lyrio Gomez.

Print

Theme picker

Brochure over vrijmetselarij

Brochure over vrijmetselarij

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2019

Tijdschrift Augustus 2019

Speciale uitgave

Speciale uitgave

300 jaar Vrijmetselarij

300 jaar Vrijmetselarij