Nieuws

Burgemeester Van Aartsen opent Ordegebouw vrijmetselaren

Burgemeester Van Aartsen opent Ordegebouw vrijmetselaren

Maandag 7 november a.s. verricht de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen de officiële opening van het gebouw van de Orde van Vrijmetselaren, Javastraat 2B. Sinds kort hebben hier de Orde van Vrijmetselaren en het Cultureel Maçonniek Centrum (CMC) hun intrek genomen. Bij de opening kunnen bezoekers de fraaie historische vertrekken van het Ordegebouw bezichtigen en krijgen ze bovendien een exclusieve ‘preview’ van het Vrijmetselarijmuseum en Studiecentrum in wording. Hier kan men een eerste indruk krijgen van de rituele gebruiken en symbolische beeldwereld van vrijmetselaren. Bijzondere ‘belevingsruimtes’ in het souterrain zijn de Wonderkamer, waar al enkele maçonnieke zeldzaamheden zijn geëxposeerd, en een nabootsing van de ‘Tempel’, waar vrijmetselaren hun rituele bijeenkomsten houden. Het CMC beheert de verzamelingen van de Orde: een bibliotheek, archieven en een museale collectie. Vanwege de recente verhuizing is het CMC nog niet volledig ingericht en dus ook nog niet geopend voor publiek.

Het pand Javastraat 2B is gebouwd in opdracht van meubelfabrikant Pander. Het ligt in de Archipelbuurt en kent een rijke historie. In de jaren veertig hield hier het gezantschap van Venezuela kantoor en tot voor kort was op dit adres gevestigd het Indisch Huis, een ontmoetingsplek voor Indische mensen en mensen met een Indische achtergrond.

Met de verhuizing heeft de Orde weer een eigen onderkomen na twintig jaar te hebben gehuurd aan de Prinsessegracht. Van 1847 tot 1995 was de Orde gehuisvest op de Fluwelen Burgwal 22, welk gebouw door de toenmalige Grootmeester Prins Frederik der Nederlanden aan de Orde was geschonken. Door de stadsvernieuwing in de jaren negentig moest het pand worden verkocht.

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, zoals de officiële naam luidt, bestaat 260 jaar en is daarmee de oudste democratische vereniging van ons land. Vrijmetselarij is een levenshouding voor vrije burgers. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Met behulp van symbolen en rituelen werkt hij in logeverband aan persoonlijke verdieping. Die gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. Het uiteindelijke ideaal is een broederschap der mensheid.

De beginselverklaring en de historie kunt u vinden op www.vrijmetselarij.nl

Print

Theme picker

Brochure over vrijmetselarij

Brochure over vrijmetselarij

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2019

Tijdschrift Augustus 2019

Speciale uitgave

Speciale uitgave

300 jaar Vrijmetselarij

300 jaar Vrijmetselarij