Links naar Orde Portalen

Balans en verkorte staat van baten en lasten

Balans en verkorte staat van baten en lasten per ultimo 2016

Balans

Activa

 

 

Passiva

 

 

Materiële vaste activa

1.300.000

Kapitaal

1.999.419

Financiële vaste activa

107.160

Vermogen fondsen

469.494

Vlottende activa

1.240.989

Subsidievoorschot "De Veer" stg.

6.750

    Bestemmingsreserves en voorzieningen  76.148

 

 

Kortlopende schulden

96.338

   
 

 

Totaal activa

 

2.648.149

 

Totaal passiva

 

2.648.149

 

Geconsolideerde rekening van baten en lasten

Baten

 

 

Lasten

 

 

Bijdragen Loges

664.910

Personeelskosten

268.591

Inkomsten uit beleggingen

5.765

Pensioenlasten

34.947

Overige inkomsten

8.213

Overige personeelskosten

17.101

Bijdragen bouwfonds

25.637

Bestuur en Grootoosten

88.907

Giften en subsidies

91.065

Huur

0

Vergoeding medegebruik

2.500

Kosten verwerving OG

0

 

Renovatie/inrichting cs

30.592

    Investeringen/onderhoud
 0
    Voorziening groot onderhoud
27.500
    Kosten bewoning  90.674
    Kosten externe opslag 39.827
    Restauraties en projecten  4.761
    Kosten vrijwilligers
3.082
    Automatisering  30.420
    Kantoorkosten  823
    Voorlichting/Public relations  17.156
    Maçonnieke vorming  4.964
    Uitgave "Vrijmetselarij"  111.560
    Betaling aan Bouwfonds  25.637
    Diversen  -9
    Toevoeging noodfonds  1.062
    Subtotaal lasten  797.595
       
    Overschot/tekort gewone dienst  19.420
    Toedeling rente noodfonds  -1.062
    Overschot/tekort verzamelingen  -14.404
    Overschot/tekort "Vrijmetselarij"  -3.458
    Exploitatie resultaat  496
       

 

Totaal baten

 

798.091

 

Totaal lasten

 

798.091

 


 

Erkenning

RSIN 002872079