Links naar Orde Portalen

Top slider

 • Please go to Edit and press the [CROP] button for this mage :-)

  Missie


  De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.
 • Please go to Edit and press the [CROP] button for this mage :-)

  Vitale broederschap


  In 1717 werd in Londen de eerste grootloge opgericht. Nederland volgde in 1734 en onze Orde werd zelfstandig in 1756. Broederschap in een verdeelde wereld, vrijheid van denken in religie en wetenschap. Een streven dat nog immer actueel is.
 • Please go to Edit and press the [CROP] button for this mage :-)

  Levenshouding voor vrije burgers


  Een levenshouding voor vrije burgers. In onze Orde ontmoeten mannen elkaar ongeacht geloof, ras of geaardheid. Durft u het aan?


OpenContent

Wat is vrijmetselarij?

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt je eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.

lees meer

 

Historie vrijmetselarij in Nederland

Met hulp van vrijmetselaren uit Engeland en Frankrijk werd al in 1734 in Den Haag de eerste Nederlandse loge opgericht. Dat gebeurde in het logement Lion d'Or, het latere House of Lords, dat in 1986 werd afgebroken in verband met de nieuwbouw van de Tweede Kamer. In 1735 volgde de oprichting van een tweede loge, daarna van meer loges, ook in andere steden.
Verdacht van Oranjegezindheid werden de loges al spoedig door de patriottistische Staten van Holland verboden. Men vond het vreemd en verdacht dat mannen van verschillende politieke signatuur en kerkelijke gezindheid zich in één organisatie verenigden.

lees meer

Historie internationaal

Historie 300 jaar de vrije mens centraal

Op Sint-Jansdag, 24 juni 1717, werd in Londen door vier loges de eerste overkoepelende Grootloge opgericht. Dit wordt gezien als de geboortedatum van de moderne vrijmetselarij. Daarna groeide de vrijmetselarij onstuimig. Men had genoeg van de politieke twisten en godsdienstoorlogen. In 1734 kwam vrijmetselaren al bijeen in Den Haag, waar in 1756 onze Orde werd opgericht.

lees meer

Vrijmetselaar worden

Bent u op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen?

Zoekt u zingeving, verdieping en betekenis in het leven?

U zoekt een methode om uzelf te verbeteren en de ander te helpen?

Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor u. Kom eens langs!

lees meer