• Vrijmetselarij Wageningen

    Vrijmetselarij Wageningen

Logekleuren

Vrijmetselarij Wageningen, loge De Rechte Verhouding

Open Avond

Donderdagavond 29 februari 2024 (20:00) komt Salomon Kroonenberg in onze loge spreken over “Mythologie en Geologie van de Onderwereld”. Salomon Kroonenberg was hoogleraar toegepaste geologie aan de TU Delft en daarvoor hoogleraar geologie en mineralogie in Wageningen.
Salomon Kroonenberg doet “veldwerk in de hel” met hamer en kompas, in de voetsporen van de Bijbel, Homerus, Vergilius, Dante, Da Vinci, Descartes, Jules Verne en de moderne wetenschap en vanuit een inspirerende levenshouding waar hij graag over vertelt.
Ook constateert hij iets merkwaardigs: waar oude volkeren heilige plekken aanwezen in het omringende landschap waar je niet mocht komen, blijken die plekken nu juist rijk te zijn aan delfstoffen.
De fysieke wereld in relatie tot de mythische wereld. U begrijpt dat we dat als vrijmetselaars uitermate boeiend vinden.
Deze avond staat ook open voor een aantal belangstellenden die geen vrijmetselaar zijn.
U kunt zich aanmelden bij: secretaris.loge250@vrijmetselarij.nl
Adres: Niemeijerstraat 4
6701 CP Wageningen

Nog Iets meer achtergrond.

Wij zijn Vrijmetselaars in Wageningen, loge De Rechte Verhouding. Wat doen vrijmetselaars en waarom kan dat interessant zijn?

In feite vormen we een mannenclub die regelmatig bij elkaar komt om van gedachten te wisselen over van alles.

En het interessante zit hem in de manier waarop dat gebeurt. We vallen elkaar niet in de rede, er is geen debat. Iedere mening wordt gerespecteerd. Maar er worden wel vragen gesteld en andere visies gedeeld met elkaar. Het blijkt vooral mannen aan te trekken die hun eigen mening willen aanscherpen en die bijna allemaal behoorlijk autonome denkers blijken.

Waar in de buitenwereld soms eigen mening bijna taboe is, kan binnen de vrijmetselaarsloge vrijuit worden gesproken. Dat is weldadig en veel nieuwe leden ervaren dat ook als bijzonder. Het schept een onderlinge band en het blijkt ook een positief effect te hebben op het zelfvertrouwen: Leren je mening helder te formuleren met respect voor andere meningen!

En waarom zou je dat willen? We noemen dat “werken aan jezelf” en dat begint met “Ken u zelf”.  En dat is geen therapie of “zieleknijpen”, verre van dat. De mannen die toegelaten worden hebben vaak hun sporen verdiend en hebben hun leven op de rit. Maar juist in dat stadium voelen ze dat ze nog wat willen “bijschaven”.

Naast deze “comparities” zoals we die noemen, zijn er nog diverse andere zaken, want de vrijmetselarij is een oude orde met geschiedenis, tradities en gebruiken en die houden we ook in stand. Rituelen noemen we die.

De Combinatie van die twee zaken maakt het zo bijzonder. Het vrijmetselaar worden doe je “niet even” en je doet het ook niet “op proef”. De club is stabiel en het onderlinge vertrouwen en vertrouwelijkheid is een belangrijke zaak en als we denken dat je er niet aan toelating toe bent, dan zeggen we dat eerlijk.

Dus leuk  dat je ons gevonden hebt. We zijn verder een gewone vereniging die gesticht is in de 18e eeuw naar model van oud-Engelse bouwgildes. Van oorsprong waren vooral mannen uit de gegoede burgerij lid die veel van hun bestuurservaring bij ons achter lieten, nu zijn we open voor alle rangen en standen. Om de paar maanden houden we open avonden, zie de agenda, waarin we met iedereen van gedachten willen wisselen over thema's die ons allen aangaan.

Onze missie is onze naam: ‘loge De Rechte Verhouding’. We doen aan zelfontwikkeling, zoals vermeld, en zijn tegelijk betrokken op wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Die twee interessegebieden combineren we in de juiste, de rechte verhouding, waarbij elke mening of cultuur waardevol is. We onderzoeken hoe wij in de wereld passen en de wereld in ons. We dragen broederschap uit.

Mocht dit je aanspreken, kom dan eens langs op de open avonden of stuur een berichtje naar de secretaris:  secretaris.loge250@vrijmetselarij.nl. Bellen met hem kan ook:  0317 413960.

Even praktisch

Onze loge telt  iets meer dan 20 leden. Wij komen elke eerste en derde donderdagavond vanaf 20.00 uur bijeen. Daarnaast zijn er nog andere bijeenkomsten, soms in kleiner verband. Mocht je je willen aanmelden, dan volgt er eerst een vrijblijvend gesprekje met de voorlichter. Daarna start de formele acceptatie procedure. De jaarlijkse bijdrage bedraagt €300-350..

Wij zijn een onderdeel van een mondiale organisatie. Regelmatig bezoeken we als vrijmetselaars elkaars loges in het land. "Visiteren" waar iedereen met een hartelijke vanzelfsprekendheid welkom is en we van elkaar weer leren. Ook buitenlandse loges zullen je hartelijk ontvangen, waar ook ter wereld.

 

 

 

 

Vrijmetselarij Wageningen, loge De Rechte Verhouding