• Vrijmetselarij Wageningen

    Vrijmetselarij Wageningen

Logekleuren

Vrijmetselarij Wageningen, loge De Rechte Verhouding

Uit de agenda: Wat staat er binnenkort op het programma?

In de serie Open Avonden bij de vrijmetselaars spreekt op donderdag 11 mei 2023 om 20 uur Harry de Snoo over wat Aristoteles  vandaag voor ons kan betekenen. Aan de hand van de Ethica Nicomachea zoals die door Aristoteles destijds in zijn lessen is benhandeld, gaan we na hoe deze filosofie ons kan  helpen bij de vraag "Hoe doen we het goed?'. Dat is het soort vragen waar we ons in de vrijmetselarij  onder andere op richten.  Het is een verslag van een persoonlijke toets en resulteert in een concrete checklist  voor nader zelfonderzoek. 

Iedereen is welkom. Toegang gratis. Graag aanmelden bij: secretaris.loge250@vrijmetselarij.nl

Wie zij wij? Iets meer achtergrond.

Welkom bij de Vrijmetselaars in Wageningen, loge De Rechte Verhouding. Wat doen vrijmetselaars en waarom kan dat interessant zijn?

In feite vormen ze een mannenclub die regelmatig bij elkaar komt om van gedachten te wisselen over van alles.

En het interessante zit hem in de manier waarop dat gebeurt. We vallen elkaar niet in de rede, er is geen debat. Iedere mening wordt gerespecteerd. Maar er worden wel vragen gesteld en andere visies gedeeld met elkaar.

Het blijkt vooral mannen aan te trekken die hun eigen mening willen aanscherpen en die bijna allemaal behoorlijk autonome denkers blijken. Waar in de buitenwereld soms eigen mening bijna taboe is, kan binnen de vrijmetselaarsloge vrijuit worden gesproken.

Dat is weldadig en veel nieuwe leden ervaren dat ook als bijzonder. Het schept een onderlinge band en het blijkt ook een positief effect te hebben op het zelfvertrouwen: Leren je mening helder te formuleren met respect voor andere meningen!

En waarom zou je dat willen? We noemen dat “werken aan jezelf” en dat begint met “Ken u zelf”.  En dat is geen therapie of “zieleknijpen”, verre van dat. De mannen die toegelaten worden hebben vaak hun sporen verdiend en hebben hun leven op de rit. Maar juist in dat stadium voelen ze dat ze nog wat willen “bijschaven”.

Naast deze “comparities” zoals we die noemen, zijn er nog diverse andere zaken, want de vrijmetselarij is een oude orde met geschiedenis, tradities en gebruiken en die houden we ook in stand. Rituelen noemen we die.

De Combinatie van die twee zaken maakt het zo bijzonder. Het vrijmetselaar worden doe je “niet even” en je doet het ook niet “op proef”. De club is stabiel en het onderlinge vertrouwen en vertrouwelijkheid is een belangrijke zaak en als we denken dat je er niet aan toelating toe bent, dan zeggen we dat eerlijk.

Dus leuk  dat je ons gevonden hebt. We zijn verder een gewone vereniging die gesticht is in de 18e eeuw naar model van oud-Engelse bouwgildes. Van oorsprong waren vooral mannen uit de gegoede burgerij lid die veel van hun bestuurservaring bij ons achter lieten, nu zijn we open voor alle rangen en standen. Om de paar maanden houden we open avonden, zie de agenda, waarin we met iedereen van gedachten willen wisselen over thema's die ons allen aangaan.

Onze missie is onze naam: ‘loge De Rechte Verhouding’. We doen aan zelfontwikkeling, zoals vermeld, en zijn tegelijk betrokken op wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Die twee interessegebieden combineren we in de juiste, de rechte verhouding, waarbij elke mening of cultuur waardevol is. We onderzoeken hoe wij in de wereld passen en de wereld in ons. We dragen broederschap uit.

Mocht dit je aanspreken, kom dan eens langs op de open avonden of stuur een berichtje naar de secretaris:  secretaris.loge250@vrijmetselarij.nl. Bellen met hem kan ook:  0317 413960.

Even praktisch

Onze loge telt ongeveer 18 leden. Wij komen elke eerste en derde donderdagavond vanaf 20.00 uur bijeen.  Mocht je je willen aanmelden, dan volgt er een vrijblijvend gesprekje met de voorlichter. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 300-350 euro.

Wij zijn een onderdeel van een mondiale organisatie. Buitenlandse loges zullen je dan ook hartelijk ontvangen, waar ook ter wereld.

 

 

 

 

Vrijmetselarij Wageningen, loge De Rechte Verhouding