• Vrijmetselarij Wageningen

    Vrijmetselarij Wageningen

Logekleuren

Vrijmetselarij Wageningen, loge De Rechte Verhouding

Wat staat er binnenkort op het programma?

Op  zondag 10 september 2023 is ons pand aan de Niemijerstaat 4 in Wageningen te bezichtigen. U kunt dan kennismaken met vrijmetselaars die u het pand en de tempel laten zien en uiteraard ook informatie over de Vrijmetselarij krijgen en met hen in gesprek gaan. Een en ander in het kader van Monumentedag omdat ons pand ook op de monumentenlijst staat. De openingstijden zijn dan van 10:00 tot 17:00. Toegang vrij. Gewoon binnenlopen. Koffie staat klaar.

Op 28 september 20:00 is er een lezing door Geert van Rumond, de oud-burgemeester van Wageningen met als onderwerp "Politiek en Theologie". Dat is een onderwerp dat ook ons als vrijmetselaren aanspreekt. Ook wij zoeken naar zingeving en hoe dat in onze persoonlijke praktijk toe te passen. Daarbij is er binnen de vrijmetselarij geen centrale doctrine en moet iedere broeder er zelf inhoud aan geven. Die bron kan natuurlijk ook in de theologie liggen. Alle vormen van zingeving komen dan ook binnen de vrijmetselarij voor. Toegang vrij. Wel graag even aanmelden bij onze secretaris: secretaris.loge250@vrijmetselarij.nl

Wie zij wij? Iets meer achtergrond.

Welkom bij de Vrijmetselaars in Wageningen, loge De Rechte Verhouding. Wat doen vrijmetselaars en waarom kan dat interessant zijn?

In feite vormen we een mannenclub die regelmatig bij elkaar komt om van gedachten te wisselen over van alles.

En het interessante zit hem in de manier waarop dat gebeurt. We vallen elkaar niet in de rede, er is geen debat. Iedere mening wordt gerespecteerd. Maar er worden wel vragen gesteld en andere visies gedeeld met elkaar. Het blijkt vooral mannen aan te trekken die hun eigen mening willen aanscherpen en die bijna allemaal behoorlijk autonome denkers blijken.

Waar in de buitenwereld soms eigen mening bijna taboe is, kan binnen de vrijmetselaarsloge vrijuit worden gesproken. Dat is weldadig en veel nieuwe leden ervaren dat ook als bijzonder. Het schept een onderlinge band en het blijkt ook een positief effect te hebben op het zelfvertrouwen: Leren je mening helder te formuleren met respect voor andere meningen!

En waarom zou je dat willen? We noemen dat “werken aan jezelf” en dat begint met “Ken u zelf”.  En dat is geen therapie of “zieleknijpen”, verre van dat. De mannen die toegelaten worden hebben vaak hun sporen verdiend en hebben hun leven op de rit. Maar juist in dat stadium voelen ze dat ze nog wat willen “bijschaven”.

Naast deze “comparities” zoals we die noemen, zijn er nog diverse andere zaken, want de vrijmetselarij is een oude orde met geschiedenis, tradities en gebruiken en die houden we ook in stand. Rituelen noemen we die.

De Combinatie van die twee zaken maakt het zo bijzonder. Het vrijmetselaar worden doe je “niet even” en je doet het ook niet “op proef”. De club is stabiel en het onderlinge vertrouwen en vertrouwelijkheid is een belangrijke zaak en als we denken dat je er niet aan toelating toe bent, dan zeggen we dat eerlijk.

Dus leuk  dat je ons gevonden hebt. We zijn verder een gewone vereniging die gesticht is in de 18e eeuw naar model van oud-Engelse bouwgildes. Van oorsprong waren vooral mannen uit de gegoede burgerij lid die veel van hun bestuurservaring bij ons achter lieten, nu zijn we open voor alle rangen en standen. Om de paar maanden houden we open avonden, zie de agenda, waarin we met iedereen van gedachten willen wisselen over thema's die ons allen aangaan.

Onze missie is onze naam: ‘loge De Rechte Verhouding’. We doen aan zelfontwikkeling, zoals vermeld, en zijn tegelijk betrokken op wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Die twee interessegebieden combineren we in de juiste, de rechte verhouding, waarbij elke mening of cultuur waardevol is. We onderzoeken hoe wij in de wereld passen en de wereld in ons. We dragen broederschap uit.

Mocht dit je aanspreken, kom dan eens langs op de open avonden of stuur een berichtje naar de secretaris:  secretaris.loge250@vrijmetselarij.nl. Bellen met hem kan ook:  0317 413960.

Even praktisch

Onze loge telt  iets meer dan 20 leden. Wij komen elke eerste en derde donderdagavond vanaf 20.00 uur bijeen. Daarnaast zijn er nog andere bijeenkomsten, soms in kleiner verband. Mocht je je willen aanmelden, dan volgt er eerst een vrijblijvend gesprekje met de voorlichter. Daarna start de formele acceptatie procedure. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 300-350 euro.

Wij zijn een onderdeel van een mondiale organisatie. Regelmatig bezoeken we als vrijmetselaars elkaars loges in het land. "Visiteren" waar iedereen met een hartelijke vanzelfsprekendheid welkom is en we van elkaar weer leren. Ook buitenlandse loges zullen je hartelijk ontvangen, waar ook ter wereld.

 

 

 

 

Vrijmetselarij Wageningen, loge De Rechte Verhouding